Autoverzekering Afsluiten Online

Autoverzekering Kosten

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

{Een aparte ongevallenverzekering voor inzittenden aangaan als je al een gebrekenverzekering voor inzittenden hebt, is misschien niet nodig. In dat situatie zou je namelijk nodeloos te veel kosten afdragen, terwijl de meerwaarde van de extra verzekering voor je auto minimaal is. Het echte gewin van de gebrekenverzekering is dat je de werkelijk geleden schade uitgekeerd krijgt in plaats van een uitbetaling met een vantevoren vastgesteld bedrag.

Als jij en jemetgezellen gewond raken bij een aanrijdingdan betaalt je zorgverzekeringde medische kosten. Met eencalamiteitlenverzekering voor inzittenden krijg je (of je nabestaanden)ook een vooraf vastgesteld bedragvergoed bij blijvende invaliditeit en/ofoverlijden. Daarbij maakt het niet uit wie er schuldig was aan hetschade.}

Het is normaal dat delasten van enkele tientjes per 12 maanden hoger wordtnaarmate je hogereverzekerde bedragen kiest. Over hetalgemeen keert eencalamiteitlenverzekering voor inzittenden 35.000 euro uit bij invaliditeit en15.000 bij overlijden.

Autoverzekering Kosten

Als je een nieuwe autoleast, moet je verplicht een autoverzekering vinden. Dit is snelte doen, maar let op dat je de juiste overwegingenhierbij maakt. Er zijn ongeveer 120 verschillendeautoverzekeringenen de schifting hangt ondermeer af van het grootte van de auto, jeleeftijd en hetaantal gereden jaren zonder schade dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringsmaatschappijenbaseren de kosten vanhun autoverzekering op bovenstaandekenmerken. Om degoedkopereoptie voor de verzekeringvan je autote calculeren hebben ze deze gegevens nodig. Deslimstedeal is niet immer de meest voordelige autoverzekering: klasse iszeker zo belangrijk. Daarom kun je bij ons deverzekering voor je autovergelijken die het beste bijjouw persoonlijke geval past. Hierna kun jeonmiddellijk eengoede, maarvoordelige verzekering voor je autovinden.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeraar waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis niet minder dan verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed, maar niet in alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen 3 en 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een nieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de ramen extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering kosten

Scroll naar boven