All Risk Autoverzekering Voorwaarden

Autoverzekering Zakelijk Vergelijken

Door te vergelijken op onze website vind je de beste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenaanrijding met je auto artsonkosten hebt dan worden deze onkostenvergoed door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van chronischeinvaliditeit of overervaren vanjou als bestuurder, dan ontvang je tevens eenvooraf vastgestelde uitkering als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of degebreken wel door eigen oorzaak isontstaan.

Pechhulp

Vaak is er de mogelijkheid om je aanvullend te verzekeren voor hulp bij pech in Nederland of bijvoorbeeld in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering afsluit, krijg je te allen tijde hulp als je onderweg problemen hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt onkosten alsgevolg van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je terstond hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt dekeus voor eendit land en/of Europa dekking.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en deaanbieder waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed, maar niet in alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld de ramen aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering zakelijk vergelijken

Scroll naar boven