Allsecur Autoverzekering

Goedkoopste Autoverzekering 18 Jarige

Door te vergelijken op onze website vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die het betere bij jouw situatie past.{met de mooiste kwaliteit-prijsverhouding.

Goedkoopste Autoverzekering 18 Jarige

Vergelijken op kwaliteit enprijs: wij baseren je resultatenlijst op basis van prijs. Devoordeligste autoverzekering voor jouw situatie komt bovenaan in beeld. Ook zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijsimpel de slimstekeuzemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken.

Hints om minder te betalen aan je autoverzekering: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het slim zijn om je dekking bij te stellen. Ben je lid van Route Mobiel, ANWB of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen hulp bij pech bij je verzekering. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en controleren wat je al hebt. te veel verzekeren is zonde van het geld?

Een autoverzekering vergelijken op maandkosten? De verzekeraarregelt de maandprijs van je persoonlijkeautoverzekering,en houdt rekening met de volgende dingen:

 • Waar de hoofdbestuurder woont
 • Hetaantal schadevrije jaren
 • Het aantalgereden kilometers per jaar
 • Hoe oud je bent
 • Denieuwkostprijs of de waarde van vandaag
 • Aanwezigheid vananti-diefstalmaatregelen
 • Of je extra luxezaken hebt bijgekocht

Met deze gegevens kun je een voordelige verzekering voor je auto vergelijken op onze site, waarmee je te allen tijde een weloverwogen verzekering voor je auto voor je situatie aan gaat. Dat geld zeker in het geval van goedkoopste autoverzekering 18 jarige.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een WA + volledig casco autoverzekering te nemen. Voor auto’s in de leeftijd van 1012 maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

 • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je gedekt voorproblemen die jij aandoet aan de auto van ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de beschermingten hoogste ruim twee miljoen euro, voor letselschade aan mensen is dit maximaal 7,vijf miljoen euro.

 • WA Plus}

Met een beperkt casco verzekeringvoor je auto ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor gebrekenmet je eigen auto, onder meer doordoor een omgevallen boom. Tevens diefstal enruitschade wordt meestalbetaald doorverzekeringsmaatschappijen. Let hierbij wel op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jeverzekeraar.

 • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering verzekeringvoor je auto ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf gebreken veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt deschade uitbetaald. Eengeruststellende gedachte.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ingeluk, maar ondermeer tevens een conflict met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverwerven als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

 • WA,
 • WA+ beperkt casco
 • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen uitbetaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer iemand een splinternieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering 18 jarige

Scroll naar boven