goedkoopste autoverzekering van nederland

Goedkoopste Autoverzekering Wa

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de verzekering van je autobeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeraar zal je autoverzekering overhet algemeen binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je huidigeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto annuleren omdat jeverzekeraar eenpremiestijginginvoert of de alledaagsevoorwaarden vernieuwde,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je autoverzekering vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jespoorslags wat voor jou de driebeterepolissen zijn. Debeste verzekering voor je auto kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de aanbieding vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleandere autoverzekeringen vergelijken. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie online bekijken ofgauw een autoverzekering vinden op de sitevan de verzekeraar. Zo snel is je autoverzekeringte vergelijken op onze website.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een aanrijdinggehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. vergoedt deschade die de bestuurder en/ofmedepassagierservaren door het ongeluk.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar ook gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies enspecialistische rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralledaagsekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering wa

Scroll naar boven