Autoverzekering Afsluiten Voor Aankoop

Goedkoopste Wa Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal je autoverzekering in de meeste gevallen binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering stopzetten omdat jeverzekeraar eenpremiestijgingdoorvoert of de simpelevoorwaarden wijzigt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Pechhulp

in de regel is er de optie om je aanvullend te verzekeren tegen pechhulp in eigen land of bijvoorbeeld in het buitenland. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering aangaat, ontvang je te allen tijde hulp als je onderweg problemen hebt aan je auto. pechhulp wordt echter vaak als aparte verzekering voor je auto afgesloten, waardoor deze niet aanvullend op de autoverzekering hoeft worden gekozen. Ga ook hier na of je niet extra verzekerd bent en voorkom dat je nodeloos te veel betaalt.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald, maar niet in alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer iemand een gloednieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoopste wa autoverzekering

Scroll naar boven