Allsecur Autoverzekering

Goedkope Autoverzekering Nl

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de verzekering van je autoopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering zoals verwacht binnen 30 dagen stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je huidigeautoverzekering op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenstijging van de premiedoorvoert of de voorwaarden heeft aangepast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn stopzetten.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer tevens een conflict met jeautobedrijf. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet betaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een nieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de ramen extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering nl

Scroll naar boven