Allergoedkoopste Autoverzekering van Nederland

Goedkope Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken op hier vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeluk met je auto medischeonkosten hebt dan worden deze uitgavengedekt door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van blijvendeinvaliditeit of overlijden vanjou als bestuurder, dan krijg je tevens eenvooraf vastgestelde vergoeding als je aanvulling een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet cruciaal is of deschade niet door eigen nalatigheid isveroorzaakt.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar onderandere ook een conflict met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een nieuweauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw wensen past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandpremie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandig iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Prijs voor depremie autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de maandpremie berekenen kan alleen indien het model auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Bij het berekenen van de autoverzekering kostprijs speelt dit uiteraard een rol.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade vergoed die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet uitbetaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het jaarkilometrage ook een rol. Demaandpremie per maand voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke prijsvoor de premie. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering vergelijken

Scroll naar boven