Hema Autoverzekering Review

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast degangbaredekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt bescherming voor werkelijkgeleden letselgebreken en/of gebreken aan bagageof persoonlijke dingen van debestuurder en ;eventuelepassagiers als gevolg van eenongeluk met je auto. De hoogte van devergoeding die je ontvangt, is afhankelijk van de werkelijkegebreken en is over het algemeen tenhoogste 1 miljoen euro. Hoe hoog demaximale uitbetaling uiteindelijkwordt, kun je nalezen in de voorwaarden van jeverzekering van jouw autoverzekeraar.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeringsmaatschappijen bieden ook demogelijkheid om je aanvullend te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1 keer per jaar gebreken claimenzonder dat de kosten van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het verhalen van deze schade heeftdesalniettemin wel effect op het aantal jaren schadevrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het daardoor eenmogelijkheid dat je kosten wel verhoogd wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongelukinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. vergoedt deschade die de berijder en/offamilieledenlijden door het botsing.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om onder anderegebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergebruikelijkekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hema autoverzekering review

Scroll naar boven