goedkope autoverzekering berekenen

Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de autoverzekeringopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal jouw autoverzekering overhet algemeen binnen een maand annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenstijging van de premieinvoert of de gewonevoorwaarden heeft aangepast,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn opzeggen.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jesituatie te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je autoverzekering vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jestantepede wat voor jou de drieslimsteopties zijn. Devoordeligste verzekering voor je auto kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de website vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere autoverzekeringen vergelijken. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeaanbieding op je scherm bekijken ofterstond een autoverzekering afsluiten op de sitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is je autoverzekeringte vergelijken op deze website.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een schadegehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. vergoedt deschade die de berijder en/ofmedepassagierslijden door het aanrijding.Dat kan lichamelijke gebreken zijn, maar tevens schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meersimpelekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll naar boven