Allergoedkoopste Autoverzekering van Nederland

Hoeveel Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken op deze website vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je ook een schadeverzekering voor inzittenden, dan is de calamiteitlenverzekering voor inzittenden overbodig. De overeenkomst in bescherming is te groot, waarmee je nodeloos veel premie afdraagt. Dat wil je natuurlijk liever niet! Met de gebrekenverzekering krijg je de echt geleden schade uitbetaald in plaats van een vatevoren vastgesteld uit te keren bedrag. De dekking is in de regel voor gebreken tot 1 miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

daarnaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt linearecta aan gaan wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pluspunten van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  linearecta wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeraars. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto koopt. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle aanvullendeeigenschappen zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke zaken er allemaal zijn. De premie voor de premie kan enormverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt usimpel online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Prijs voor depremie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de kostprijs voor de autoverzekeringhangt van veel factoren af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de kostprijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade vergoed die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen uitbetaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet betaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meest voordelige autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welgemakkelijk de meestvoordelige autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de goedkoopste autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: hoeveel kost een autoverzekering

Scroll naar boven