Autoverzekering Afsluiten Na Aankoop

Kosten Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenongeval met je auto medischekosten hebt dan worden deze onkostengedekt door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van chronischeinvaliditeit of overondervinden vanjou als bestuurder, dan ontvang je tevens eenvooraf bepaalde uitbetaling als je aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet doorslaggevend is of deschade wel door eigen oorzaak isveroorzaakt.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ingeluk, maar ondermeer ook een conflict met jeautobedrijf. Enerzijds kun je danrechtsbijstand aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeraar waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen 3 en 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een splinternieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering

Scroll naar boven