goedkope autoverzekering

Voordeligste Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders geregeld. Soms is heteen 24 uren, een maand, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eenstandaardcontracttermijn van maximaal eenjaar. Na dat jaar mag je dagelijksoverstappen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Pechhulp

over het algemeen is er de optie om je aanvullend te beschermen tegen hulp bij pech in eigen land of bijvoorbeeld in heel Europa. Als je hiervoor een extra autoverzekering afsluit, ontvang je altijd hulp als je onderweg ellende hebt aan je auto. pechhulp wordt eigenlijk over het algemeen als aparte autoverzekering afgesloten, waarmee deze niet aanvullend op de autoverzekering hoeft worden gekozen. Ga tevens hier na of je niet dubbel verzekerd bent en voorkom dat je nutteloos te veel betaalt.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en deaanbieder waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen uitbetaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet vergoed.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: voordeligste autoverzekering

Scroll naar boven