goedkope autoverzekering afsluiten

Wat Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast destandaarddekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij heel veelautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt bescherming voor werkelijkopgelopen letselschade en/of gebreken aan bagageof persoonlijke bezittingen van deberijder en ;eventuelemetgezellen als gevolg van eenongeluk met je auto. De maximum van devergoeding die je krijgt, isgebonden aan van de opgelopenschade en is in de regel tenhoogste 1 miljoen euro. Hoe hoog deuiteindelijke uitbetaling uiteindelijkis, kun je teruglezen in de polisvoorwaarden van jouw autoverzekeraar.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer tevens een probleem met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA + beperkt casco (tevens wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenongeval) wordt niet vergoed.
  • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt tevens alle gebreken aan jeeigen auto uitbetaald.

De optie voor debescherming hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: wat kost een autoverzekering

Scroll naar boven